Sundhedscenteret kommer ud i din klasse og giver eleverne viden omkring røg, rygningens skadesvirkninger. Målet er at styrke elevernes handlekompetencer og værdiafklaring i forhold til emnet.   

Hvorfor begynde at ryge? Alle ved godt, at det er usundt at ryge: Man får lungekræft, rygerlunger, dårlig økonomi og rynket hud. Alligevel ryger hver fjerde voksne dansker, og der er stadig unge, der begynder. Nogle ryger, fordi de ikke kan holde op – de er blevet afhængige. Men den fysiske afhængighed kommer først, når man har røget i længere tid, så hvad er det, der får unge til at tænde den første cigaret?   

Undervisningsforløbet er opdelt i:   

Forberedelse til besøget:   

Eleverne introduceres til emnet ved forskellige aktiviteter og opgave inden for underemnerne:   

  • Cool eller klamt?
  • Hvorfor gør vi, som vi gør?
  • Alle andre gør det jo?
  • Tør du - risikovillighed?
  • Sig nej
  • Hvad opnår man ved at ryge?   

Besøget:   

Sundhedskonsulent Louise Gravers Andersen underviser eleverne i fakta om røg og nikotinens afhængighed.   

 Efterbehandling   

  • Din krop, dit valg
  • Elevopgaver
  • Interviews
  • Fremlæggelser  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016