Bibeleventyr - Det Nye Testamente

I Bibeleventyret møder dine elever grundfortællingen i Det Nye Testamente gennem fortælling, drama og fagter, billeder, bingo og trylleri.

Det er formidling for alle sanser og giver masser af indtryk at huske med.

Til læreren

Den store bibel med alle bøgerne

Foto leveret af SkiveDNA

Kort om forløbet

Bibeleventyret er fortælling for alle sanser.

Kirke- og kulturmedarbejderen kommer tre gange ud på skole, hver gang i 1½ time. Sammen med eleverne åbner hun den store bibel, kigger i dens mange bøger og tager eleverne med på en rejse gennem hele Det Nye Testamente.

Eleverne er med til

at opbygge geografien i klasselokalet ved hjælp af billeder

at hører om bl.a. Jesu fødsel, fristelsen i ørkenen og en række lignelser

at leve sig ind i Jesus liv med disciplene

at dramatisere fortællingerne om bl.a.

Jesus undere

Pinsen

Omvendelsen af Saulus til Paulus

at finde små ting i Bibelens forskellige bøger, som passer til fortællingerne

at lære fagter til Bibelens fortællinger

at få en masse indtryk og redskaber til at huske med

Udsnit af landkortet lavet med billeder

Foto: Mette Thybo Jensen

Den store bibel og nogle af de mange rekvisitter

Foto leveret af SkiveDNA

Læringsmål

Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger
Jeg har hørt om Bibelen
Jeg ved at Det Nye Testamente består af forskellige bøger, og jeg kan nævne mange fortællinger fra den del af Bibelen
Jeg ved, at Bibelen begynder med jordens og menneskets skabelse engang i urtiden. Jeg kan i grove træk fortælle, hvordan Det Nye Testamente handler om hvad der sker, da Gud sender sin søn ned til jorden og tager ham hjem igen 
Jeg kan bruge fagter, billeder og elevhæfte fra Bibeleventyret til at huske og genfortælle grundfortællingen i Det Nye Testamente
Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente
Jeg har hørt om Bibelen
Jeg ved, at Bibelen består af Det Gamle og Det Nye Testamente, og at den består af forskellige bøger. Jeg kan fortælle om nogle forskelle på Det Gamle og Det Nye Testamente.
Jeg kan deltage aktivt i Bibeleventyret.
Jeg kan bruge fagter, billeder og elevhæfte fra Bibeleventyret til at huske og genfortælle grundfortællingen i Det Nye Testamente

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 29/4 2020.

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Kristendomskundskab

Målgrupper: 5. klasse

Lektioner: 6

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Thybo Jensen

mette@skivesogn.dk

Tlf. 23 67 42 77