Bibeleventyr - Det Gamle Testamente

I Bibeleventyret møder dine elever grundfortællingen i Det Gamle Testamente gennem fortælling, drama og fagter, billeder, rap og trylleri.

Det er formidling for alle sanser og giver masser af indtryk at huske med.

Til læreren

Den store bibel med rekvisitter

Kort om forløbet

Bibeleventyret er fortælling for alle sanser.

Kirke- og kulturmedarbejderen kommer tre gange ud på skole, hver gang i 1½ time. Sammen med eleverne åbner hun den store bibel, kigger i dens mange bøger og tager eleverne med på en rejse gennem hele Det Gamle Testamente.

Eleverne er med til

- at opbygge geografien med billeder

- at hører om bl.a. skabelsen, dommertiden og profeterne

- at vandre i fodsporene på Abraham og hans slægt hele vejen fra Ur og til Kanaens land

- at dramatisere fortællingerne om bl.a.

  • Moses
  • David og Goliat
  • Den kloge kong Salomon

De finder små ting i Bibelens forskellige bøger, som passer til fortællingerne

De rapper om de ti bud

De lærer fagter til Bibelens fortællinger

De får en masse indtryk og redskaber til at huske med

Læringsmål

Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger
Jeg har hørt om Bibelen
Jeg ved at Det Gamle Testamente består af forskellige bøger, og jeg kan nævne mange fortællinger fra den del af Bibelen
Jeg ved, at Bibelen begynder med jordens og menneskets skabelse engang i urtiden. Jeg kan i grove træk fortælle, hvordan resten af Det Gamle Testamente handler om Israelitternes/jødernes historie fra Abraham og til Jesus fødsel. 
Jeg kan bruge fagter, billeder og elevhæfte fra Bibeleventyret til at huske og genfortælle grundfortællingen i Det Gamle Testamente
Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente
Jeg har hørt om Bibelen
Jeg ved, at Bibelen består af Det Gamle og Det Nye Testamente, og at den består af forskellige bøger. Jeg kan fortælle om nogle forskelle på Det Gamle og Det Nye Testamente.
Jeg kan deltage aktivt i Bibeleventyret.
Jeg kan bruge fagter, billeder og elevhæfte fra Bibeleventyret til at huske og genfortælle grundfortællingen i Det Gamle Testamente

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 26/06 2019.  

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Den store bibel og tasken med kostumer

Foto: Mette Thybo Jensen

Information

Fag: Kristendomskundskab

Målgrupper: 4. klasse

Lektioner: 6

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Thybo Jensen

mette@skivesogn.dk

tlf. 23 67 41 77