Mosaikker og symboler

Gå på opdagelse i Skive Midtby og se, hvordan lokale kunstnere har arbejdet med mosaik. Jagt symboler i kirken, og brug dem som inspiration til at lave egne mosaikker.

Til læreren

Mosaikker og symboler

Om forløbet

Eleverne opnår i forløbet et grundigt kendskab til de centrale kristne symboler. De prøver også kræfter med mosaikteknikken, når de har valgt et symbol, som de skal lave som mosaik.

Forløbet er tværfagligt og har et ben i kristendomskundskab og i de kreative fag billedkunst eller håndværk/design. Eleverne skal ud at undersøge Skives mosaikkunst, høre om symboler i kirken og på symboljagt på kirkegården.
Gennem forskellige opgaver får de en forståelse af, at symbolerne hænger tæt sammen med de bibelske fortællinger og kristendommens budskaber, som udspringer deraf.  

Eleverne erfarer også, at kristne symboler bliver brugt i bl.a. reklamer. Men må man det? Eller er det blasfemi?

I arbejdet med mosaikkerne får eleverne erfaring med, hvordan mange små dele bliver til et helt billede, som kan rumme mange betydninger. 

Lærermaterialer til billedkunst og håndværk & desi

Læringsmål

Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu
Jeg har hørt om symboler
Jeg ved, hvad et symbol er, og jeg kender mindst tre kristne symboler
Jeg kan forklare, hvad nogle af de kristne symboler betyder, og jeg kan kæde nogle af symbolerne sammen med fortællinger fra Bibelen.
Jeg kan forklare sammenhængen mellem nogle af de kristne symboler og de bibelske fortællinger
Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer
Jeg ved, hvad reklamer og kunstværker er

Jeg kan genkende kristne symboler i reklamer og kunstværker

 

Jeg har læst og talt med klassen om blasfemiparagraffen og racismeparagraffen 

Jeg kan tale med klassen om, hvorfor nogle reklamefolk og kunstnere bruger kristne symboler i deres reklamer og kunstværker

 

Jeg kan tænke over, hvad eller hvem blasfemiparagraffen tager hensyn til.

Jeg kan argumentere for, hvad jeg synes om, at der bruges kristne symboler i reklamer og kunstværker.

 


”Jeg kan læse en arbejdsbeskrivelse og arbejde med forskellige materialer når jeg laver en mosaik”
Jeg ved hvad en mosaik er.

Jeg kan følge en arbejdsbeskrivelse.

Jeg ved hvilke materialer man bruger til at lave en mosaik.

Jeg kan vælge det rigtige værktøj og forarbejde materialerne som der står i arbejdsbeskrivelsen.
Jeg kan sætte forskellige materialer sammen, så de bliver til en mosaik.
”Jeg kan lave min egen mosaik med et symbol som motiv og bruge farver til at fremhæve detaljer”
Jeg ved hvad en mosaik er.

Jeg kan iagttage en mosaik. Jeg ved hvilke materialer man bruger til at lave en mosaik.

Jeg kan forklare hvordan man laver en mosaik og lave min egen mosaik.

Jeg kan følge en arbejdsbeskrivelse. 

Jeg kan vælge et symbol til min mosaik og lave en arbejdstegning.

Jeg kan holde fokus på en detalje.

Jeg kan fremhæve detaljer i mit arbejde ved hjælp komplementærfarver.

Sådan laver du en mosaik

Sådan laver du en mosaik

Foto: SkiveDNA

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Skive og Resen Kirke, Mette Thybo Jensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 29/4 2020

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Billedkunst, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag og Kristendomskundskab

Målgrupper: 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse

Lektioner: 9

Fag: Billedkunst, håndværk/design, kristendomskundskab

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kontaktperson

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
tlf. 23 67 41 77

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 23
7800 Resen